Dobrá zpráva pro dospělé vodáky

30.11.2022

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový provoz.

A aby jásotu nebylo tolik, vodákům pochopitelně nezmizí odpovědnost za případné škody, které by pod vlivem alkoholu způsobili, byť co si budeme povídat, dvě piva z lidí s pádly a vesly raubíře spíše neudělají.

Kritici se obávají, že tohle změkčení pravidel může být předzvěstí něčeho podobného do české automobilové dopravy. My doufáme, že odklon od nulové tolerance v případě vodáků je hlavně snaha zákonodárců zapojit selský rozum a vylepšit tak letní zážitky těm veslařům, kteří mají výlet na loďce spojený právě s prázdninovou pohodou.

Foto (zdroj): Unsplash

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.