Devět opravených památek a pramenů v okolí Jeseníku

14.11.2022

Bez nadsázky je to zdejší bohatství - množství pramenů, mohyl a různých drobných památek v okolí Jeseníku je nebývalé, leckdo by nám to mohl závidět.

Dneska už asi žádný movitý pacient lázním pomník nepostaví, ale v dobách, kdy se Priessnitzova metoda těšila světové slávě, se to stávalo docela běžně. A tak tu máme prameny, studánky a jiné pomníky, o které je potřeba se starat. Většinou to řeší město, dlužno podotknout, že za bezbřehého přispění dobrovolníků a někdy i ve spolupráci s městskými technickými službami. Jen v letošním roce se nějaké formy úpravy dočkalo devět míst a my vám je teď připomeneme.

Nedávno slavnostně znovu zprovozněný Pramen U Vousáče je zasvěcen rakouskému císaři Františku Josefovi I. Díky iniciativě technických služeb vzniklo pod Křížovým vrchem krásné odpočinkové místo. Od něj se můžete napojit na rovněž obnovených 14 zastavení Křížové cesty. Příjemná vycházka vás dostane až na Křížový vrch.

Jesenickou Lurdskou jeskyni si vzal do parády pro změnu místní katolický spolek, který pořídil i novou sochu Panny Marie.

Neuburský pramen se dočkal očištění a přibyla k němu i lavička přátelství, jako výraz díků partnerskému městu Jeseníku - německému Neuburgu an der Donau.

Anglický pramen musel být po letošním poškození znovu opraven. Pozornost si vysloužil i proto, že jde o jeden z nejvelkolepějších pomníků, které tady máme.

Sochař Engelbert Kaps na začátku 20. století vytvořil kamennou lavici Návrat Germánů z lovu, a i ta si prošla odbornou opravou a našla své nové místo v lázeňském areálu.

Jednou z nejmladších památek je Gilbertovo odpočívadlo. Díky obětavé práci dobrovolníků se těší nové podobě.

Na vrcholný okamžik novodobých českých dějin odkazuje Lípa svobody a Památník obětem komunismu, které najdete v parčíku nad Hotelem Praděd. Též u nich se "zastavili" pracovníci Technických služeb města Jeseník, aby upravili okolí a místo doplnili novými lavičkami.

A konečně Gogolův pomník připomínající pobyt slavného ruského spisovatele ve zdejších lázních, se nově pyšní revitalizací okolí.

Jsou to sice střípky, ale i ty přispívají k důležité péči o kulturní bohatství tohoto kraje. A jsou našim identifikováním se s často pohnutou historií Jesenicka.

Foto (zdroj): město Jeseník

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.