Děti ze ZŠ Písečná prozkoumaly adolfovickou úpravnu vody

28.06.2023

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to vůbec nejlepší.

Naposledy nás v adolfovické úpravně vody navštívila celá základní škola z Písečné. Zvídavé děti s očekáváním poslouchaly popis procesu zpracování surové vody, s úžasem zkoumaly nové technologie a obdivovaly pstruhy v našem akvárku :-)

Snad jsme troškou přispěli k výchově uvědomělejších uživatelů vody.

První sníh už má Jesenicko za sebou, a i když to teď venku vypadá spíše na jaro, fakticky máme celou zimu před sebou. A zimu před sebou mají také vodoměry počítající spotřebu vody.