Děti z Písečné básnily o vodě

28.02.2023

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Na únor připadla poetická část Živé vody. Žáci dostali za úkol složit báseň, jejímž nosným tématem musela být právě voda. Škola se tak na chvíli proměnila v místo, kde se desítky básníků snaží vybídnout múzu, aby jim nahodila verš, napověděla příběh a klidně nadiktovala celou sloku, protože přece jen šlo o soutěž.

Školní porota následně vybrala tři nejpovedenější díla. Na prvním místě se umístily Tereza Gavlasová, Viktorie Oppolzerová a Klára Kyselová s básní Malá rybka. Místo druhé získali Teodor Jezerský, Jakub Kubánek a Filip Křivánek s básní Velká vlna. Třetí místo obsadila děvčata Nela Sucháncová, Ella Temňáková a Julie Temňáková.

Všechny zapojené děti získaly novou zkušenost a mnohé si možná potvrdily, že poezie je docela složitá disciplína.

Foto (zdroj): ZŠ Písečná 

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...