Děti z Písečné básnily o vodě

28.02.2023

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Na únor připadla poetická část Živé vody. Žáci dostali za úkol složit báseň, jejímž nosným tématem musela být právě voda. Škola se tak na chvíli proměnila v místo, kde se desítky básníků snaží vybídnout múzu, aby jim nahodila verš, napověděla příběh a klidně nadiktovala celou sloku, protože přece jen šlo o soutěž.

Školní porota následně vybrala tři nejpovedenější díla. Na prvním místě se umístily Tereza Gavlasová, Viktorie Oppolzerová a Klára Kyselová s básní Malá rybka. Místo druhé získali Teodor Jezerský, Jakub Kubánek a Filip Křivánek s básní Velká vlna. Třetí místo obsadila děvčata Nela Sucháncová, Ella Temňáková a Julie Temňáková.

Všechny zapojené děti získaly novou zkušenost a mnohé si možná potvrdily, že poezie je docela složitá disciplína.

Foto (zdroj): ZŠ Písečná 

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.