Co je ochranné pásmo vodního zdroje?

28.10.2021

Jistě jste si při svých procházkách po lese někdy všimli cedulky 'Ochranné pásmo vodního zdroje', že jo? To je území, jež má stanoven zvláštní režim. Rozlišujeme ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních.

Ochranné pásmo podzemního zdroje bývá většinou oplocené, u povrchového zdroje je obvykle pouze značka. Ptáte se proč? Je to kvůli ochraně vydatnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti podzemních a povrchových vod využívaných k zásobování pitnou vodou s významným odběrem.

Ochranná pásma se dále dělí na dvě. Pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího či odběrného zařízení. Typicky u vodárenských nádrží a ostatních nádrží s vodárenským využitím, u jezů vodních toků, slouží-li tyto jako vodní zdroj, taktéž u toků bez jezu, z nichž je voda využívána jako zdroj a samozřejmě u zdrojů podzemních vod.

Pásmo II. stupně je vodoprávním úřadem označeno vně I. stupně, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení vydatnosti a jakosti chráněného vodního zdroje.

Opatření stanovená v ochranných pásmech vodních zdrojů definují, co se v pásmu smí a nesmí provádět, klasickými omezeními jsou například zákaz vstupu, zákaz používání či skladování závadných látek, provádění stavební činnosti, zákazy údržby komunikací a používání chemických látek, ale i provozování rekreačních akcí (např. táboření).

Asi se shodneme, že vedle zadržování vody je péče o vodní zdroje naprosto zásadní také pro Vak Jesenicka, který tady zodpovídá za dodávku významného množství pitné vody.

Námět (zdroj): Vodapitna.cz

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...