Adolfovická úpravna vody byla vyhlášena Vodohospodářskou stavbou roku

28.03.2023

Velké investici Vodovodů a kanalizací Jesenicka v Adolfovicích jsme se už věnovali. Rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody spolkla 86 milionů korun, nové moderní technologie odběratelům zajišťují stabilní dodávku pitné vody v prvotřídní jakosti.

Jestliže jako investor zodpovědně zvažujete každou vydanou korunu, těch do úpravny bylo 49 milionů (37 mil. dotace), musí vám zákonitě udělat radost, když vaši investici vedle odběratelů ocení i odborná veřejnost. Právě to se minulý týden v pražském Kongresovém centru přihodilo Vak Jesenicka. Opravenou úpravnu vody vyhlásili Svaz vodního hospodářství (SVH) a Sdružení oboru vodovody a kanalizace ČR (SOVAK) 'Vodohospodářskou stavbou roku 2022' (v kategorii stavba pro zásobování pitnou vodou nad 50 milionů korun). Zlatou tabulku si převzala ředitelka společnosti Lenka Podhorná doprovázená technickým ředitelem Robertem Černým.

Prestižní titul je oceněním odbornosti, s jakou Vak Jesenicka pečuje o vodní zdroje, a to je pro změnu něco, co má udělat radost nám, odběratelům. Těch je v regionu na 15 a půl tisíce a všichni mohou slavit, že tady máme technickou stavbu roku.

Potěšené vedení společnosti odhodlaně hlásí, že investiční apetit ho neopouští, připravuje se připojení Keprnického potoka, coby nového vodního zdroje pro adolfovickou úpravnu.

Foto (zdroj): Tomáš Neuwirth a archiv Vak Jesenicka

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.

Fenomén Jeseníku a jeho okolí dneska slaví svůj Den pramenů. A protože většina z nich vznikla v souvislosti s léčbou Vincenze Priessnitzne, je Den pramenů již tradičně otvírákem každoročního zahájení lázeňské sezóny, tentokrát s pořadovým číslem 176!